صفحه نخست

cropped-srk.png

دکتر سید رضا کامل طباخ فریضنی 

  • استادیار و عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  •  دکتری مهندسی شبکه و ارتباطات
  • عضو فعال  IEEE و   IEICE

 

تخصص ها و زمینه های علمی و پژوهشی:

  • شبکه های کامپیوتری
  • کاربرد الگوریتم های زیستی در شبکه
  • مدیریت امنیت و ریسک در شبکه ها
  • کاربردهای مبتنی بر مشخصه های زیستی
  • واقعیت توسعه یافته

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————–
Dr. Seyed Reza Kamel Tabbakh Farizani
PhD in Communication & Network Engineering
Assistant Professor

,Department of Computer Engineering
Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, IRAN

 Email: DrKamel ∂ mshdiau.ac  .ir / RezaKamel ∂ Computer .org
URL:  www. DrKamel .ir / DrKamel .mshdiau  .ac.ir