راهنمای ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دکتری آموزش محور (بروز رسانی ۷)

راهنمای ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دکتری

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به ورودی های جدید خواهشمند است با توجه به شرایط خاص خود (از جمله رشته قبولی، رشته های مقاطع قبلی، دروس آزمون، ضرایب و امتیازات، و دروس گذرانده شده در مقاطع قبلی به موارد ذیل توجه فرمایید.

دروس جبرانی:

 • کلیه دانشجویان دکتری باید جبرانی های زیر را بگذرانند:
  • روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته (جبرانی) – ۲ واحد (ترم اول)
  • زبان تخصصی پیشرفته (جبرانی) – ۲ واحد (ترم اول تا سوم)
 • اکثر دانشجویان ورودی جدید باید ۶ واحد جبرانی از دروس زیر (در ترم اول) بگذرانند. انتخاب دو درس از دروس زیر بستگی به شرایط خاص دانشجو شامل رشته ارشد، مفاد آزمون و ضرایب آن، بدون آزمون بودن و … دارد که باید مطابق آیین نامه هر ورودی باشد:
  • مهندسی نرم افزار پیشرفته
  • سیستم عامل پیشرفته
  • پایگاه داده پیشرفته
 • کلیه دانشجویان مقطعی دکتری باید در یکی از مقاطع قبلی دروس قرآن و وصایا را گذرانده باشند. در غیر اینصورت گذراندن این دروس در دوره دکتری الزامی است (جزو سقف واحدهای ترمی به حساب نمی آیند)
 • نمرات و تعداد واحدهای دروس جبرانی در معدل کل دانشجو و مجموع واحدهای گذرانده شده تاثیر ندارد اما اگر دانشجو در درس جبرانی رد شود، باید دوباره درس را بگذراند
 • دروس جبرانی در سقف تعداد واحد انتخابی ترمی به حساب می آید و دانشجو نمی تواند در هر ترم کلا (جبرانی و تخصصی) بیش از ۱۰ واحد درسی انتخاب نماید
 • امکان گذراندن درس برای دانشجویان دکتری در تابستان وجود ندارد

قبل از شروع مرحله آموزشی دکتری:

 • دانشجویان دوره دکتری باید در بدو ورود استاد راهنمای خود را انتخاب نمایند و دروس دوره را طبق تایید استاد راهنما و گروه انتخاب نمایند
 • استاد راهنمای اول دانشجو ضرورتا باید از اساتید محل تحصیل او باشد
 • دوره دکتری از دو بخش آموزشی و پژوهشی تشکیل شده است که موارد مهم هر دوره در ذیل آمده است. به هر حال به دانشجویان توصیه می شود قبل از هر اقدامی، آخرین آیین نامه های مرتبط با ورودی خود را از سایت واحد دریافت کرده و مطالعه نمایند
 • در خصوص دروسی که  با عناوین مشترک در سرفصل ارشد و دکتری تعریف شده  در صورتی که دانشجو در هریک از مقاطع تحصیلی قبلی خود درس با این نام گذرانده، نمی تواند و نباید این دروس را انتخاب نماید. این موارد شامل دروس جبرانی نمی شوند، زیرا انها جبران مقاطع قبلی هستند
 • مقطع دکتری انتقال و میهمانی ندارد
 • دانشجویان دکتری می توانند در هر ترم حداکثر ۱۰ واحد (شامل دروس جبرانی) انتخاب واحد نمایند
 • قوانین و مقررات تحصیل در مقطع ارشد و دکتری (۹۴-PhD-Rules-Sec1-V1)
 • تعداد واحدهای آموزشی که دانشجویان دکتری باید بگذرانند (به غیر از دروس جبرانی) معادل (+/- ۳) ۱۵ واحد می باشد (با توجه به آیین نامه هر ورودی و نظر گروه برای هر ورودی – اما باید برای تمام دانشجویان یک ورودی به شکل یکسان برخورد شود). بنابراین دانشجو باید (پس از اتمام دروس و گذراندن امتحان جامع) در طول مدت تحصیل مانده تا ۳۶ واحد را به عنوان پایان نامه (۳ +/-) ۲۱ واحد اخذ نماید (معمولا بصورت بسته های ۶ تا ۸ واحدی در هر ترم). به عنوان نمونه اگر پایان نامه ۲۱ واحد باشد سه ترم ۷ واحدی
 • طول مدت مجاز دکتری بین ۳ تا ۵ سال می باشد
 • اگر دانشجو در بدو ورود و در هنگام ثبت نام دارای مدرک زبان معتبر می باشد (طبق آیین نامه دانشگاه / شرایط بر روی همین سایت در بخش امتحان جامع موجود می باشد) که هنوز دارای اعتبار است (حداکثر بین یک تا دو سال از صدور آن نگذشته باشد)، می تواند آن را به دانشگاه جهت شرط شرکت در امتحان جامع تحویل دهد، اما همچنان گذراندن زبان تخصصی جبرانی برای این دسته از دانشجویان ضروری می باشد

مرحله آموزشی دکتری:

 • دانشجو در ترم اول و حداکثر دوم باید دو درس جبرانی  روش تحقیق و رساله نویسی پیشرفته (۲ واحد) و زبان تخصصی (۲واحد) را اخذ نموده و با موفقیت بگذراند
 • با توجه به نتایج آزمون دانشجو، یا رشته غیر مرتبط بودن و یا شرایط ورودی های بدون آزمون (هر یک آیین نامه مجزیایی دارد. آخرین آیین نامه آزمون تراز ۵۰۰۰ می باشد)، دانشجویان موظف هستند سه درس جبرانی دیگر (علاوه بر زبان و روش تحقیق) با نظر گروه و انتخاب دانشجو (از بین پایگاه پیشرفته، سیستم عامل پیشرفته و مهندسی نرم افزار پیشرفته) بگذرانند
 • کلیه دروس جبرانی دانشجو باید ترجیحا در ترم یک و حداکثر در ترم دو به اتمام برسد
 • دانشجو در طول تحصیل خود می تواند فقط یک درس از گروه دیگر (با مشاوره اساتد راهنمای خود) انتخاب نماید
 • حداکثر طول بخش آموزشی دوره دکتری ۳ نیمسال بوده و دانشجو در دوره آموزشی باید معدل بالای ۱۶ کسب نماید و همچنین نمره آزمون جامع را نیز ۱۶ به بالا کسب نماید تا بتواند وارد دوره پژوهشی شود
 • اگر معدل دانشجو زیر ۱۶ شود در ترم بعدی باید با نظر گروه دروس ترمیمی انتخاب نماید و مجاز به انتخاب امتحان جامع نیست
 • دانشجویان باید در طول دوره آموزشی، دروس خود را حداقل با ۳ تا ۴ استاد مختلف بگذرانند که از لحاظ شرایط امتحان جامع به مشکل برنخورند
 • کلیه دروسی که در آیین نامه نظری ذکر شده، باید در تقویم امتحانات ترم امتحان داشته باشد، و عدم حضور در جلسه امتحان برگزار شده توسط آموزش و یا عدم برگزاری امتحان تخلف محسوب می شود

پس از اتمام مرحله آموزشی دکتری:

 • دانشجویانی که دروس خود را (دوره آموزشی) با موفقیت به اتمام رسانده اند باید امتحان جامع را پس از کسب گواهی امتحان زبان انگلیسی انتخاب واحد نموده و فرم های مربوطه را پرکنند
 • اگرچه آزمون جامع باید به عنوان درس در انتخاب واحد دانشجو انتخاب شود، اما آزمون جامع شهریه ندارد و واحد محسوب نشده و در معدل نیز تاثیری ندارد
 • ترمی که دانشجو درس ندارد اما آزمون جامع را هم در آن ترم نمی گیرد، مرخصی حساب می شود
 • دانشجویان دکتری باید از امتحان جامع (کتبی و یا شفاهی) حداقل نمره ۱۶ را کسب نمایند و فقط می تواند حداکثر دو بار امتحان دهد. پس از دو بار رد شدن در آزمون جامع دانشجو اخراج می شود
 • اگر دانشجو نتواند در کل دوره آموزشی خود معدل ۱۶ یا بالاتر را کسب نماید، دانشجو مجاز خواهد بود فقط در یک نیمسال با تایید شورای گروه دروسی را (ترجیحا از دروس زیر ۱۶ که قبلا گذرانده شده) برای ترمیم معدل انتخاب نماید. بدیهی است اگر بازهم معدل دانشجو در دوره آموزشی به نمره ۱۶ نرسد دانشجو مجاز به شرکت در امتحان جامع نخواهد بود. لازم به ذکر است نمره دروس جبرانی در معدل تاثیری ندارد.

مرحله پژوهشی دکتری:

 • دانشجو بهتر است در این مرحله و با نظر استاد راهنما و با توجه به موضوع خود، استاد مشاور خود را انتخاب نماید
 • دانشجو باید پس از قبولی در امتحان جامع و در ترم اولی که اولین دسته واحدهای پایان نامه را انتخاب می کند از پروپوزال خود دفاع نماید
 • اگر دانشجو نتواند در ترم بعد از امتحان جامع از پروپوزال خود دفاع کند باید آن ترم و ترم های بعدی که موفق به دفاع نشده است را مرخصی بگیرد
 • اگر در اولین ترم بعدی امتحان جامع دانشجو موفق به دفاع از پروپوزال خود نشود، آن ترم برای دانشجو حذف شده و مرخصی به حساب می آید
 • پایان نامه دکتری (+/- ۳ واحد) ۲۱ واحد است که می تواند در ۳ تا ۴ ترم ۶ تا ۸ واحدی انتخاب می گردد. جزئیات واحدهای امتحان جامع توسط دانشگاه تعیین می شود
 • طول مدت زمان تحصیل در مقطع دکتری نباید کمتر از ۳ سال شود و افزایش آن تا ۶ سال با نظر کمیسیون امکان پذیر است
 • فاصله بین ثبت پروپوزال و دفاع دانشجوی دکتری نمی تواند کمتر از (دو ترم / یک سال) باشد
 • کلیه مقالات چاپ شده دانشجو قبل از دفاع پروپوزال نمی توانند به عنوان مستخرج از پایان نامه لحاظ شود
 • کلیه مقالات چاپ شده دانشجو که اسامی به غیر از تیم راهنمایی و دانشجو بر روی آن قرار گرفته باشد نمی توانند به عنوان مستخرج از پایان نامه لحاظ شوند
 • کلیه مقالاتی که در راستای موضوع پایان نامه نباشند نمی توانند به عنوان مستخرج از پایان نامه (شرط مجوز برای دفاع دانشجو) لحاظ شوند
 • دانشجو باید حداقل یک مقاله چاپ شده (معتبر ISI و مورد تایید وزارت علوم  و دانشگاه – خارج از لیست سیاه)، داشته باشد تا بتواند درخواست برگزاری جلسه دفاع بدهد. آیین نامه مقالات برای ورودی های مختلف متفاوت است که جدول آن در همین سایت (جدول مقالات) موجود است
 • اگر در هر زمانی تقلب یا سرقت ادبی دانشجو مشخص شود (حتی پس از اتمام تحصیل و صدور مدرک)، این امر منجر به اخراج و یا ابطال مدرک صادره خواهد شد
 • طبق یکی از آخرین آیین نامه ها دانشجویان دکتری می توانند با ارائه پذیرش قطعی یک ژورنالی علمی پژوهشی بصورت پیش دفاع و مشروط از پایان نامه خود دفاع کنند، تا در طول مدتی که پذیرش نهایی مقالات آنها می آید و دفاع اصلی می نمایند، شهریه پرداخت نکنند. اجرای این آیین نامه بستگی به نظر گروه آموزشی و شرایط ورودی دانشجو دارد

 

برنامه پیشنهادی برای کل دوره دانشجویان دکتری:

 • ترم اول: ۴ + ۶ واحد جبرانی (روش تحقیق، زبان، دو درس جبرانی)
 • ترم دوم: ۹ واحد تخصصی و جبرانی (دو درس با نظر استاد راهنما)
 • ترم سوم: ۶ یا ۹ واحد تخصصی (با توجه به ورودی دانشجو، نظر استاد راهنما و صورت جلسه گروه)
 • ترم چهارم: امتحان جامع
 • ترم پنجم: دفاع از پروپوزال و شروع کار پایان نامه
 • ترم ششم: پایان نامه
 • ترم هفتم، هشتم و یا نهم: دفاع از پایان نامه

 

در ادامه چارت درسی کلی دانشجویان دکتری همراه با برخی از قوانین مهم قرار گرفته است

موفق باشید