ساعات حضور و برنامه ترمی بهمن ۹۷ (بروز رسانی ۳)

قابل توجه دانشجویان محترم

برنامه کلاسی، حضور و مشاوره ترم بهمن ۹۷ اینجانب به قرار زیر می باشد. لطفا در خصوص برنامه موارد ذیل را در نظر داشته باشید:

  • هفته آخر ترم شنبه ۱۸ تا پنجشنبه ۲۳ خردادماه (هیچ تمرین و ارائه ای در این هفته و از این به بعد پذیرفته نخواهد شد)
  • پایان ترم پنجشنبه ۲۳ خردادماه و شروع امتحانات شنبه ۲۵ خردادماه (ساعات حضور و برنامه زیر از تاریخ ۱۸ ام به بعد معتبر نیست)
  • پایان امتحانات پنجشنبه ۶ تیرماه
  • امتحان جامع دکتری نیمه دوم تیرماه
  • معمولا دانشگاه آزاد اسلامی در مردادماه کلا تعطیل است
  • ساعات حضور در امتحانات در بازه تابستان متعاقبا اعلام خواهد شد

موفق باشید