ساعات حضور و مشاوره امتحانات و فواصل بین دو ترم (بروز رسانی ۱۳)

قابل توجه دانشجویان محترم

با توجه به اتمام ترم، برنامه هفتگی اینجانب از تاریخ ۱۴ دیماه معتبر نخواهد بود. لطفا جهت مراجعه، به صورت دوره ای به این بخش سایت مراجعه فرمایید. این بخش بصورت روزانه بروز رسانی خواهد شد.

 • شنبه ۱۴ دیماه ۱۳۹۸ امتحان مجتمع بین الملل
 • سه شنبه ۱۷ دیماه
  • ساعت ۱۳٫۳۰ تا ۱۵٫۳۰ حضور واحد مشهد
  • ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ دفاع واحد مشهد (دو دفاع و یک پروپوزال)
 • چهارشنبه ۱۸ دیماه ساعت ۱۴٫۰۰ امتحان واحد نیشابور
  • حضور در نیشابور قطعی نیست
 • جمعه ۲۰ دیماه ساعت ۱۱:۰۰ امتحان واحد مشهد
 • شنبه ۲۱ دیماه ساعت ۱۲:۰۰ دفاع واحد نیشابور
 • یکشنبه ۲۲ دیماه
  • ساعت ۸٫۳۰ الی ۱۲٫۳۰ (شاید تا ۱۴٫۰۰ طول بکشد) جلسه واحد مشهد
  • ساعت ۱۴٫۰۰ الی ۱۵٫۳۰ حضور واحد مشهد (دفاع کنسل شد)
 • چهارشنبه ۲۵ دیماه
  • ساعت ۱۴٫۰۰ امتحان موسسه سلمان
  • ساعت ۱۵٫۳۰ امکان مشاوره کوتاه (اتاق اساتید موسسه سلمان)
 • پنجشنبه ۲۶ دیماه
  • ساعت ۸٫۰۰ امتحان واحد مشهد
  • ساعت ۹٫۳۰ الی ۱۲٫۳۰ حضور واحد مشهد
  • (احتمال دفاع و دفاع پروپوزال دکتری در این بازه)
 • یکشنبه ۲۹ دیماه
  • ساعت ۱۰٫۰۰ جلسه مشهد
  • ساعت ۱۲٫۳۰ الی ۱۳٫۳۰ حضور واحد مشهد
 • دوشنبه ۳۰ دیماه
  • ساعت ۸٫۰۰ جلسه واحد مشهد
  • ساعت ۱۱٫۳۰ دفاع دانشگاه امام رضا (ع) . ساختمان رضوان
 • شنبه ۵ بهمن
  • ساعت ۸٫۰۰ جلسه معاونت پژوهشی دانشگاه
  • ساعت ۱۱٫۰۰ الی ۱۲٫۰۰ حضور و پاسخگویی واحد مشهد
  • ساعت ۱۵٫۰۰ دفاع پروپوزال موسسه سلمان
 • دوشنبه ۷ بهمن
  • ساعت ۸٫۰۰ جلسه شورای آموزشی
  • ساعت ۱۱٫۰۰ الی ۱۲٫۰۰ حضور و پاسخگویی واحد مشهد
  • ساعت ۱۳٫۰۰ جلسه
 • شنبه ۱۲ بهمن ماه
  • ساعت ۸٫۳۰ دفاع دانشگاه امام رضا (ع). ساختمان رضوان (قطعی نیست)
  • ساعت ۱۱٫۰۰ الی ۱۲٫۰۰ حضور واحد مشهد
 • دوشنبه ۱۴ بهمن ماه
  • ساعت ۱۰٫۳۰ دفاع پروپوزال (قطعی نیست)
  • ساعت ۱۱٫۰۰ الی ۱۲٫۰۰ حضور واحد مشهد
 • چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه
  • ساعت ۱۶٫۰۰ حضور واحد مشهد
 • پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه
  • ساعت ۸٫۰۰ الی ۱۷٫۰۰ کلاس مجتمع بین الملل
 • شنبه ۱۹ بهمن ماه
  • صبح دفاع واحد نیشابور

 • از روز شنبه ۱۹ بهمن ماه برنامه ترمی ارائه شده و جهت ساعات حضور می توانید به برنامه ترمی مراجعه نمایید

هفته اول کلاسها (۱۲ الی ۱۸ بهمن ماه) هفته فرد است
هفته دوم کلاسها (۱۹ الی ۲۵ بهمن) هفته زوج است

کلاسهای دکتری مجتمع بین الملل در هفته های فرد و کلاسهای دکتری نیشابور در هفته های زوج تشکیل خواهد شد

احتمال دارد آخرین هفته سال (از شنبه ۲۴ اسفند) در تقویم ترم نباشد. بنابراین لطفا کارها و مراجعات خود را برای این هفته برنامه ریزی نفرمایید

موفق باشید

با تشکر

 • اتاق شخصی اینجانب: مشهد– قاسم آباد– خیابان استاد یوسفی– دانشکده مهندسی – طبقه اول– راهروی اساتید کامپیوتر
 • واحد نیشابور: نیشابور – بولوارغزالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور – دانشکده مهندسی
 • مجتمع پردیس بین الملل: گلبهار – انتهای بولوار امام رضا (ع) – مجتمع پردیس بین الملل دانشگاه – طبقه دوم – حوزه ریاست (۰۵۱۳۸۳۲۵۵۶۰ الی ۶۳)
 • موسسه آموزش عالی سلمان: مشهد – تقاطع بولوار وکیل آباد و بولوار لادن – ابتدای ورود سمت راست
 • پست الکترونیک برای دانشجویان  rezakamel@yahoo.com  
 • سایت بورد الکترونیکی دانشجویان:  http://www.drKamel.ir