شیوه نامه آزمون جامع دانشجویان دکتری (بروز رسانی ۵)

شیوه نامه امتحان جامع دانشجویان دکتری آموزش محور

احتمالا آزمون جامع این ترم در تیرماه برگزار خواهد شد

 

قابل توجه کلیه دانشجویان دکتری آموزش محور:

آن دسته از دانشجویانی که در این ترم آزمون جامع را انتخاب نموده اند لطفا با دقت کلیه موارد ذیل را در نظر داشته باشند

 • قبل از انتخاب و شرکت در آزمون جامع، باید کلیه نمرات درسی دانشجو ثبت و قطعی شده باشد
 • قبل از انتخاب و شرکت در آزمون جامع، دانشجوبان باید امتحان زبان را با موفقیت گذرانده و مدرک آن را تحویل گروه و دانشگاه داده باشند، و یا با مراجعه به بخش اداری تعهد شش ماهه تحویل نمره زبان بدهند
 • قبل از انتخاب و شرکت در آزمون جامع، لطفا دانشجویان با مراجعه به گروه یا واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه از تکمیل بودن مدارک خود اطمینان حاصل نمایند
 • قبل از انتخاب و شرکت در آزمون جامع، لطفا دانشجویان از طریق گروه مربوطه و یا اساتید دروس، از مفاد امتحانی و محتوی درسی آزمون اطمینان حاصل نمایند
 • توضیح بسیار مهم اینکه ممکن است نام درس انتخابی دانشجو با نام درسی که در برگه امتحان نمایش داده می شود یکی نباشد (به دلیل تجمیع سوالات و یکپارچگی امتحان). لذا بسیار مهم است که قبل از امتحان، دانشجو از قالب سوالاتی که برای هر درس باید پاسخ بدهد با هماهنگی با اساتید محترم اطلاع پیدا کند و سوالات مرتبط با خود را پاسخ دهد

 

شیوه نامه امتحان جامع دانشجویان دکتری:

 • آزمون جامع بصورت یکپارچه و استانی، و توسط کمیته منتخب استان برگزار می شود
 • آزمون جامع بصورت متمرکز و در دو نوبت در سال (هفته آخر آبانماه و هفته آخر اردیبهشت ماه) برگزار خواهد شد. تاریخ دقیق آن با توجه به مناسبت ها مانند ماه رمضان جابجا و بصورت کشوری اعلام خواهد شد
 • امتحان کتبی در یک روز در نوبت صبح و عصر برگزار می گردد
 • در هر استان (منطقه) کارگروهی برای هر رشته متشکل از ۳ الی ۷ نفر تشکیل خواهد شد که دروس، عناوین و سرفصل ها را تصمیم گیری و ابلاغ خواهند کرد
 • برای امتحان ۳ درس بصورت یکپارچه و  برای همه دانشجویان انتخاب خواهد شد، اما سوالات هر درس توسط اساتید محترم خود دانشجو طراحی خواهد شد
 • زمان برگزاری آزمون شفاهی حداکثر تا دو روز بعد از تاریخ آزمون کتبی می باشد
 • آزمون شفاهی در دانشگاه محل تحصیل دانشجو برگزار می شود و به صورت متمرکز نخواهد بود
 • نتایج آزمون بصورت کلی (مجموع کتبی و شفاهی) و در قالب رد یا قبول به دانشجو اعلام خواهد شد
 • آزمون جامع نمره ندارد و نمره ای از آن در معدل هم در نظر گرفته نخواهد شد
 • دوبار رد شدن در آزمون جامع، منجر به اخراج دانشجو خواهد شد
 • برای نکات تکمیلی و مدارک مورد نیاز، به شیوه نامه قدیمی که در ذیل آمده مراجعه بفرمایید
 • دانشجویانی که نتوانند به هر دلیلی نمره قبولی زبان را تا قبل از ثبت نام در آزمون ارائه دهند (نمرات هر آزمون در ذیل این صفحه موجود است) با امضاء تعهدنامه، از تاریخ امتحان جامع شش ماه فرصت دارند تا قبولی زبان خود را تحویل دهند، در غیر اینصورت ترم های بعد از آزمون به صورت اجباری برای دانشجو مرخصی رد خواهد شد
  • EPT-IAU 50
  • TOEFL – IBT 65
  • TOEFL – Paper Base 520
  • MSRT, MCHE 65
  • TOLIMO 540
  • IELTS 6

 

شیوه نامه امتحان جامع (نسخه قبل از ۹۷) :

 • آزمون جامع حداقل از سه (و حداکثر از پنج) درس از دروس تخصصی در دوره دکتری با تصویب شورای آموزشی گروه برگزار می شود
 • آزمون کتبی بصورت تشریحی و طی حداکثر طی دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود
 • آزمون شفاهی با حضور کلیه اعضاء حداکثر دو روز پس از آزمون کتبی توسط کمیته ارزیابی آزمون جامع برگزار می شود.
 • سهم آزمون های کتبی و شفاهی ۵۰ درصد نمره نهایی می باشد
 • معدل نمرات کتبی و شفاهی دانشجو در آزمون جامع نباید کمتر از ۱۶ باشد
 • اگر صلاحیت علمی دانشجو پس از دو بار ارزیابی در آزمون جامع احراز نشود, دانشجو از ادامه تحصیل محروم می شود
 • دانشجویان واجدشرایطی که در هر ترم  متقاضی برگزاری امتحان جامع می باشند، باید پس از انتخاب امتحان جامع در بازه انتخاب واحد ترم، حداکثر پس از گذشت یک ماه از شروع ترم، فرم ضمیمه و مدارک مورد نیاز را تحویل گروه نمایند تا هماهنگی های لازم انجام پذیرد.
 • معدل دانشجو در دوره آموزشی حداقل باید ۱۶ باشد تا مجاز به شرکت در آزمون جامع شود
 • نتایج آزمون باید ظرف مدت حداکثر یکماه اعلام گردد و اوراق امتحانی و صورت جلسات ضمیمه گردند
 • قطعی شدن کلیه نمرات دانشجو (تخصصی و جبرانی) شرط لازم برای انتخاب و شرکت در آزمون جامع است
 • گذراندن موفقیت آمیز آزمون جامع (و اعلام نمره قبولی) شرط لازم برای دفاع از پروپوزال و انتخاب پایان نامه است
 • نمره آزمون جامع در معدل دانشجو بی تاثیر است
 • اگر دانشجویی پس از اتمام دروس و اعلام نمرات، نتواند و یا نخواهد امتحان جامع را انتخاب کند، در آن ترم مشمول مرخصی با درج در سنوات و با احتساب شهریه می شود
 • اگر دانشجو امتحان جامع را (با داشتن ضوابط و شرایط) انتخاب نماید اما به هر دلیل نتواند در آن شرکت کند (با اعلام قبلی حداقل یک ماه قبل و با تایید شورای دانشکده و دانشگاه)، امتحان جامع را در آن ترم حذف آموزشی کند و در نیم سال بعد امتحان دهد (این فرایند فقط یکبار مجاز است)
 • نمره زبان مورد نیاز جهت مجوز شرکت در آزمون به قرار زیر می باشد (به ترتیب نام آزمون، مجاز قطعی و مجاز با تعهد کتبی):
  • EPT-IAU 50 40
  • TOEFL – IBT 65 52
  • TOEFL – Paper Base 520 416
  • MSRT, MCHE 65 52
  • TOLIMO 540 432
  • IELTS 6 4.8