ساعات حضور و مشاوره امتحانات و فواصل بین دو ترم (بروز رسانی ۱۳)

قابل توجه دانشجویان محترم

با توجه به اتمام ترم، برنامه هفتگی اینجانب از تاریخ ۱۴ دیماه معتبر نخواهد بود. لطفا جهت مراجعه، به صورت دوره ای به این بخش سایت مراجعه فرمایید. این بخش بصورت روزانه بروز رسانی خواهد شد.

 • شنبه ۱۴ دیماه ۱۳۹۸ امتحان مجتمع بین الملل
 • سه شنبه ۱۷ دیماه
  • ساعت ۱۳٫۳۰ تا ۱۵٫۳۰ حضور واحد مشهد
  • ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ دفاع واحد مشهد (دو دفاع و یک پروپوزال)
 • چهارشنبه ۱۸ دیماه ساعت ۱۴٫۰۰ امتحان واحد نیشابور
  • حضور در نیشابور قطعی نیست
 • جمعه ۲۰ دیماه ساعت ۱۱:۰۰ امتحان واحد مشهد
 • شنبه ۲۱ دیماه ساعت ۱۲:۰۰ دفاع واحد نیشابور
 • یکشنبه ۲۲ دیماه
  • ساعت ۸٫۳۰ الی ۱۲٫۳۰ (شاید تا ۱۴٫۰۰ طول بکشد) جلسه واحد مشهد
  • ساعت ۱۴٫۰۰ الی ۱۵٫۳۰ حضور واحد مشهد (دفاع کنسل شد)
 • چهارشنبه ۲۵ دیماه
  • ساعت ۱۴٫۰۰ امتحان موسسه سلمان
  • ساعت ۱۵٫۳۰ امکان مشاوره کوتاه (اتاق اساتید موسسه سلمان)
 • پنجشنبه ۲۶ دیماه
  • ساعت ۸٫۰۰ امتحان واحد مشهد
  • ساعت ۹٫۳۰ الی ۱۲٫۳۰ حضور واحد مشهد
  • (احتمال دفاع و دفاع پروپوزال دکتری در این بازه)
 • یکشنبه ۲۹ دیماه
  • ساعت ۱۰٫۰۰ جلسه مشهد
  • ساعت ۱۲٫۳۰ الی ۱۳٫۳۰ حضور واحد مشهد
 • دوشنبه ۳۰ دیماه
  • ساعت ۸٫۰۰ جلسه واحد مشهد
  • ساعت ۱۱٫۳۰ دفاع دانشگاه امام رضا (ع) . ساختمان رضوان
 • شنبه ۵ بهمن
  • ساعت ۸٫۰۰ جلسه معاونت پژوهشی دانشگاه
  • ساعت ۱۱٫۰۰ الی ۱۲٫۰۰ حضور و پاسخگویی واحد مشهد
  • ساعت ۱۵٫۰۰ دفاع پروپوزال موسسه سلمان
 • دوشنبه ۷ بهمن
  • ساعت ۸٫۰۰ جلسه شورای آموزشی
  • ساعت ۱۱٫۰۰ الی ۱۲٫۰۰ حضور و پاسخگویی واحد مشهد
  • ساعت ۱۳٫۰۰ جلسه
 • شنبه ۱۲ بهمن ماه
  • ساعت ۸٫۳۰ دفاع دانشگاه امام رضا (ع). ساختمان رضوان (قطعی نیست)
  • ساعت ۱۱٫۰۰ الی ۱۲٫۰۰ حضور واحد مشهد
 • دوشنبه ۱۴ بهمن ماه
  • ساعت ۱۰٫۳۰ دفاع پروپوزال (قطعی نیست)
  • ساعت ۱۱٫۰۰ الی ۱۲٫۰۰ حضور واحد مشهد
 • چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه
  • ساعت ۱۶٫۰۰ حضور واحد مشهد
 • پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه
  • ساعت ۸٫۰۰ الی ۱۷٫۰۰ کلاس مجتمع بین الملل
 • شنبه ۱۹ بهمن ماه
  • صبح دفاع واحد نیشابور

 • از روز شنبه ۱۹ بهمن ماه برنامه ترمی ارائه شده و جهت ساعات حضور می توانید به برنامه ترمی مراجعه نمایید

هفته اول کلاسها (۱۲ الی ۱۸ بهمن ماه) هفته فرد است
هفته دوم کلاسها (۱۹ الی ۲۵ بهمن) هفته زوج است

کلاسهای دکتری مجتمع بین الملل در هفته های فرد و کلاسهای دکتری نیشابور در هفته های زوج تشکیل خواهد شد

احتمال دارد آخرین هفته سال (از شنبه ۲۴ اسفند) در تقویم ترم نباشد. بنابراین لطفا کارها و مراجعات خود را برای این هفته برنامه ریزی نفرمایید

موفق باشید

با تشکر

 • اتاق شخصی اینجانب: مشهد– قاسم آباد– خیابان استاد یوسفی– دانشکده مهندسی – طبقه اول– راهروی اساتید کامپیوتر
 • واحد نیشابور: نیشابور – بولوارغزالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور – دانشکده مهندسی
 • مجتمع پردیس بین الملل: گلبهار – انتهای بولوار امام رضا (ع) – مجتمع پردیس بین الملل دانشگاه – طبقه دوم – حوزه ریاست (۰۵۱۳۸۳۲۵۵۶۰ الی ۶۳)
 • موسسه آموزش عالی سلمان: مشهد – تقاطع بولوار وکیل آباد و بولوار لادن – ابتدای ورود سمت راست
 • پست الکترونیک برای دانشجویان  rezakamel@yahoo.com  
 • سایت بورد الکترونیکی دانشجویان:  http://www.drKamel.ir

نکاتی در خصوص دفاع پایانی دانشجویان دکتری (بروز رسانی ۱)

قابل توجه دانشجویان محترم دکتری

در خصوص دفاع از پیشنهاد پایان نامه (پروپوزال) و دفاع پایانی از رساله لطفا موارد ذیل را در نظر داشته باشید

 • اگر دانشجو موفق نشود در ترم اولی که رساله ۱ را انتخاب نموده از پروپوزال خود دفاع کند، باید کلیه نیمسال های بعدی تا دفاع از پروپوزال را مرخصی بگیرد
 • تعداد واحد های پایان نامه بین ۱۸ تا ۲۱ واحد بوده (با توجه به تعداد واحدهای درسی دانشجو . جمع جبری کل واحدها باید حتما ۳۶ بشود) که دانشجو باید در بسته های ۶ تا ۸ واحدی ( به عنوان مثال سه نیم سال: رساله های ۷ واحدی برابر ۲۱ واحد) واحدها را انتخاب نماید. پس از اتمام سه نیمسال دانشجو تمدید رساله را انتخاب می نماید
 • جهت دفاع پایانی دانشجو باید درخواستی کتبی با موضوع آمادگی برای دفاع آماده نموده و پس از تایید استاد راهنما و مشاور که دانشجو آماده دفاع است، همراه با یک نسخه پایان نامه به گروه آموزشی تحویل دهد. توضیح اینکه استاد راهنما و مشاور باید کتبا تایید کنند که پایان نامه پیوست آماده دفاع است. کلیه مراحل ذکر شده در اینجا از طریق سامانه پژوهشیار نیز باید طی شود
 • همچنین دانشجو باید همراه با پایان نامه و فرم درخواست، اطلاعات مقاله پذیرش/چاپ شده خود را نیز همراه با اصل مقاله به گروه (جهت استعلام از پژوهش) تحویل دهد
 • در صورتی که مقاله مستخرج از پایان نامه پذیرش شده اما هنوز چاپ نشده و بر روی سایت مجله قابل روئیت نمی باشد، دانشجو باید بر روی ایمیل رسمی و یا نامه پذیرش، تایید استاد راهنما و مدیرگروه محترم را مبنی بر تایید پذیرش مقاله توسط مجله دریافت نماید (زیرا ادعای پذیرش دانشجو توسط معاونت محترم پژوهشی دانشگاه قابل راستی آزمایی نیست) و فقط پس از چاپ در هنگام فراغت از تحصیل مورد بررسی قرار می گیرد. گروه باید مستندات مقاله دانشجو را جهت استعلام اعتبار به پژوهش دانشکده تحویل دهد. همچنین نسخه ای از صورت جلسات تصویب پروپوزال دانشجو باید تحویل پژوش شود تا فاصله ثبت پروپوزال تا دفاع نهایی نیز مورد تایید قرار گیرد
 • پس از تایید پژوش، گروه باید لیست داوران پیشنهادی خود را همراه با مستندات پایان نامه دانشجو به معاونت آموزشی تحویل دهد. آموزش دانشگاه باید تایید کند که دانشجو قوانین آموزشی را در گذراندن دروس، مسائل مالی، مدرک زبان، امتحان جامع و دروس جبرانی رعایت نموده و منع آموزشی برای دفاع وجود ندارد
 • سپس گروه باید مدارک دانشجو را تحویل ریاست دانشکده دهد (با مشخص کردن تاریخ و محل دفاع) تا برای داوران دعوت نامه صادر شود. امکان برگزاری جلسه دفاع بدون تایید کلیه فرم های دفاع و صدور دعوت نامه توسط ریاست دانشکده امکان پذیر نبوده و جلسه معتبر نمی باشد
 • هنگام دفاع از پایان نامه دکتری علاوه بر حضور استاد راهنما و مشاور، حضور چهار نفر داور که متشکل از دو داور داخلی و دو داور خارجی می باشد الزامی است. در تیم چهارنفره داوران حداقل یک نفر باید دانشیار باشد. برای برخی از ورودی ها این تعداد سه نفر است

برنامه ترم و ساعات حضور و مشاوره ترم مهر ۹۸ (بروزرسانی ۳)

در خصوص برنامه حضور اعلام شده:

 • کلیه حضورهای اعلام شده در برنامه در اتاق خودم در واحد مشهد می باشد
 • ساعت حضور اعلام شده در روز سه شنبه، بصورت هر هفته ۱۶٫۰۰ الی ۱۷٫۰۰ است
 • موارد ستاره دار هر هفته نیست و بنابراین لطفا قبل از مراجعه با ایمیل هماهنگ نمایید

با تشکر

آگهی های استخدام نیروی فنی (بروز رسانی ۴)

آگهی استخدام نیروی متخصص (این بخش بروز رسانی خواهد شد):

دانشجویان گرامی می توانند در صورت تمایل به همکاری با تلفن های داده شده تماس بگیرند.

موفق باشید


با سلام
اداره فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد نیاز به قرارداد تمام وقت با برنامه نویس خبره بصورت همکاری گروهی دارد ،
که حداقل در زمینه های ذیل مسلط باشد :
MVC/Core ,
React/Vujs/Nuxt js,
SQL Server /Mongo DB

تلفن تماس جهت ارسال رزومه : ۰۹۱۵۳۱۳۷۲۳۳ 
 
شبکه آفتاب جهت تکمیل کادر فنی خود به تخصص های زیر نیازمند است:
 
طراح بخش front-end : آشنا با مفاهیم html,css,js,jquery,bootstrap
برنامه نویس back-end آشنا با مفاهیم : php,mvc,rest api,mysql,mangodb
برنامه نویس اندروید : آشنا با مفاهیم : mvvm,rest api ,design pattern
 
متقاضیان می توانند با شماره ۰۵۱۳۸۴۴۹۰۴۱ تماس بگیرند یا رزومه خود را به ersalresume@protonmail.com ارسال فرمایند

 

 

نیاز به یک نیروی حرفه ای برنامه نویس برای استخدام در آژانس مسافرتی دنیاسیر

 • آشنا با لاراول ، ui و ux
 • آشنا به دیجیتال مارکتینگ
 • حقوق و مزایای عالی

علی_نبوی

مدیر بخش تحقیق_و_توسعه آژانس دنیاسیر

۰۹۱۵۹۲۴۸۵۱۷


شرکت بهارآفرینش (واقع در مشهد ) در حال استخدام افرادی جهت همکاری با تیم برنامه نویسی می باشد

 • برنامه نویس وب
 • آشنا به زبان php
 • آشنا به Laravel
 • آشنا به Html – css

آموزش ها به افراد مورد نظر داده می شود

شماره تماس: ۳۸۷۸۸۳۰۳ و تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۰۰۰۰۳۵


نیروی متخصص برنامه نویس

 • Java
 • Php, Asp
 • Android

مسلط به پایگاه داده های

 • Oracle
 • Microsoft SQL Server
 • MySQL
 • PostregSQL
 • DB2
 • Microsoft Access

جهت همکاری و استخدام در آستان قدس (شرکت شبکه بازاررضوی) با حقوق و مزایای عالی. ساعت کاری از ٧صبح الی ١٩ عصر. درصورت تمایل به همکاری باشماره همراه اقای دکترجدی ٠٩١۵۵۵١۴۵۴٨ تماس بگیرید


راهنمای مختصر دانشجویان دکتری ورودی جدید