اطلاعیه مهم در خصوص آخرین مهلت دفاع ها و ارائه پروژه های واحد مشهد

قابل توجه دانشجویام محترم

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه ها و تحویل پروژه های واحد مشهد نیمه شهریور (۱۵ شهریور) اعلام شده است. نمرات دانشجویانی که تمایل دارند کارهای خود را در این ترم به پایان برسانند، باید تا قبل از این تاریخ ثبت شده باشد.

موفق باشید