اطلاعیه مهم در خصوص ارائه های پایان ترم (بروز رسانی ۱)

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم که در این ترم با اینجانب درس یا سمینار دارند

با توجه به نزدیک شدن به پایان ترم لطفا موارد ذیل را در نظر داشته باشید

  • ارائه کلیه دروس باید در بازه هفته ۱ الی ۷ دیماه انجام پذیرد. همانطور که در طول ترم نیز تاکید شده است ارائه در هفته آخر ۸ الی ۱۴ با کسر ۵۰% نمره همراه خواهد بود
  • به تمرینات کلاسی که بعد از تاریخ ۷ ام دیماه و خارج از کلاس تحویل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد
  • ارائه های مربوط به سمینارهای دانشجویانی که مهلت ثبت نمره آنها ترم مهر است، باید با هماهنگی قبلی در یکی از بازه های کلاسی ۸ الی ۱۴ دیماه ارائه گردد
  • در زمانبندی ارائه ها ی کلاسی، با تاخیر و در بین کلاس رفت و آمد ننمایید و در ابتدای بازه در کلاس حاضر شده و در پایان کلاس، کلاس را ترک نمایید.
  • ساعات حضور اینجانب طبق برنامه ترمی از شنبه ۸ دیماه معتبر نخواهد بود و دانشجویان جهت اطلاع از ساعات حضور باید به اطلاعیه ساعات حضور امتحانات و تعطیلات بین ترم مراجعه فرمایند
  • دانشجویان ارشد و دکتری که تمایل به دفاع از پورپوزال یا پایان نامه در این ترم دارند باید حدکثر تا ۱۴ دیماه کارهای خود را انجام داده و روال اداری دفاع خود را به پایان برسانند
  • در خصوص پرس و جو و سوال در خصوص دروس و امتحانات و نمرات لطفا فقط از ایمیل (rezakamel@yahoo.com) استفاده نمایید و منتظر پاسخ از طریق تلگرام و یا تلفن نباشید
  • هیچگاه تمرینات، پروپوزال ها و پایان نامه های خود را ایمیل نفرمایید
  • لطفا در مکاتبات اطلاعات دقیق دانشجویی، درس و واحد خود را بنویسید

با آرزوی موفقیت