اطلاعیه مهم در خصوص ارائه ها و تحویل پروژه های هفته آخر

قابل توجه دانشجویان محترم

  • آخرین مهلت تحویل پروژه های اینترنت اشیاء روز چهارشنبه ۳۰ خردادماه در آزمایشگاه خواهد بود. دانشجویانی که تمایل به ارائه پروژه دارند (برای هر دو کد درس) حتما قبل از ساعت ۸٫۳۰ صبح در آزمایشگاه باشند. بعد از این ساعت پروژه ای پذیرش نخواهد شد.
  • آخرین مهلت ارائه مقاله های درس شبکه پیشرفته مقطع ارشد روز پنجشنبه ۳۱ خردادماه و در اولین بازه کلاس ۸٫۰۰ الی ۹٫۳۰ خواهد بود. لازم به ذکر است کلیه دانشجویانی که تمایل به ارائه کار خود را دارند باید قبل از ساعت ۸٫۰۰ صبح در کلاس باشند. ورود با تاخیر به کلاس باعث حذف دانشجو از لیست ارائه ها خواهد شد.
  • آخرین ملهت ارائه های اختیاری درس امنیت مقطع کارشناسی، روز پنجشنبه ۳۱ خردادماه ساعت ۱۰٫۰۰ خواهد بود.

 

نظر به شروع بازه امتحانات موارد بالا قابل تمدید نیستند. همچنین نمایندگان کلاس ها لطفا اعلامیه های مرتبط با هر کلاس را در گروه کلاس خود پین کنند.

موفق باشید