اعلامیه مهم در خصوص کلاس ها و ساعات حضور یکشنبه ۲۶ فروردین ماه

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

کلیه کلاس های اینجانب در روز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ تشکیل نخواهد شد و ساعات حضور اینجانب نیز معتبر نخواهد بود. جبرانی کلاس ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

با تشکر