برنامه ترم و ساعات حضور و مشاوره ترم مهر ۹۸ (بروزرسانی ۳)

در خصوص برنامه حضور اعلام شده:

  • کلیه حضورهای اعلام شده در برنامه در اتاق خودم در واحد مشهد می باشد
  • ساعت حضور اعلام شده در روز سه شنبه، بصورت هر هفته ۱۶٫۰۰ الی ۱۷٫۰۰ است
  • موارد ستاره دار هر هفته نیست و بنابراین لطفا قبل از مراجعه با ایمیل هماهنگ نمایید

با تشکر