برنامه حضور در طول مدت امتحانات و تعطیلات تابستان (ویرایش ۲۱)

— این قسمت بصورت هفتگی یا روزانه بروز رسانی خواهد شد —

برنامه حضور و مشاوره اینجانب در طول امتحانات و تعطیلات بین دو ترم به صورت جدول زیر می باشد.  به هر حال لطفا دانشجویان گرامی موارد زیر را در نظر داشته باشند:

 • برای مراجعه حضوری ترجیحا بهتر است از قبل هماهنگ نمایید و می توانید از طریق ایمیل (rezakamel@yahoo.com) هماهنگ فرمایید
 • در هنگام مکاتبه از طریق آدرس ایمیل لطفا مشخصات کامل دانشجویی خود را بنویسید و ترجیحا همیشه برای ارتباط از آدرس ایمیل استفاده کنید و منتظر پاسخ بمانید
 • همچنین در صورت مراجعه با وقت قبلی و در صورت بسته بودن درب (در صورت وجود ضرورت) از طریق پیامک می توانید هماهنگ فرمایید (۰۹۳۵۱۱۴۱۵۳۸)
 • برنامه زیر ثابت نیست و بروز رسانی خواهد شد. بنابراین قبل از هر مراجعه لطفا مجددا برنامه را بررسی فرمایید.

برنامه امتحانی و ساعات حضور و مشاوره:

 • یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰-۱۸:۰۰ حضور . ساعت ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ امتحان سمینار ارشد .
 • دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ امتحان اینترنت اشیاء . ساعت ۱۸:۰۰- ۱۹:۰۰ حضور .
 • چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ امتحان شبکه . ساعت ۱۸:۰۰-۱۹:۰۰ حضور .
 • سه شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۳٫۰۰-۱۴٫۰۰ حضور . ساعت ۱۴٫۰۰-۱۶٫۰۰ امتحان امنیت
 • چهارشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۷٫۰۰-۱۸٫۰۰ حضور . ساعت ۱۸٫۰۰-۲۰٫۰۰ امتحان شبکه پیشرفته ارشد
 • چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰٫۳۰-۱۲٫۳۰ حضور (کنکور)
 • شنبه ۱۷ تیرماه الی شنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ عدم حضور
 • دوشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲ ساعت ۹٫۰۰-۱۱٫۰۰ حضور و مشاوره
 • چهارشنبه ۲۸تیرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰٫۰۰-۱۲٫۰۰ حضور و مشاوره
 • دوشنبه ۲ مردادماه ۱۴۰۲ ساعت ۹٫۰۰-۱۱٫۰۰ حضور و مشاوره
 • چهارشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۲ ساعت ۹٫۰۰-۱۱٫۰۰ حضور و مشاوره
 • یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۹٫۰۰-۱۱٫۰۰ حضور و مشاوره
 • سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۹٫۰۰-۱۱٫۰۰ حضور و مشاوره
 • شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ افتتاحیه مدرسه علم داده
 • یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۹٫۰۰-۱۱٫۰۰ حضور و مشاوره
 • دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ پیش دفاع های متمرکز تهران
 • سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۹٫۰۰-۱۱٫۰۰ حضور و مشاوره
 • شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۸٫۳۰-۱۵٫۳۰ پیش دفاع متمرکز دکترا آنلاین تهران
 • یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰٫۰۰-۱۳٫۰۰ حضور و مشاوره
 • دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۸٫۳۰-۱۵٫۳۰ پیش دفاع متمرکز دکترا آنلاین تهران
 • دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱٫۰۰-۱۳٫۰۰ حضور و مشاوره (کنسل است)
 • سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ دفاع دکترا . واحد نیشابور
 • چهارشنبه ۲۵ مردادماه ساعت ۸٫۰۰-۱۱٫۰۰ جلسه دانشگاه فردوسی
 • پنجشنبه ۲۶ مرداد ساعت ۱۰٫۰۰-۱۳٫۰۰ حضور و مشاوره (قطعی نیست)
 • شنبه ۲۸ مرداد الی چهارشنبه ۸ شهریور . عدم حضور
 • یکشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۱۰٫۰۰-۱۲٫۰۰ حضور و مشاوره . ساعت ۱۲٫۰۰-۱۳٫۰۰ جلسه دفتر گروه (اصلاحیه)
 • سه شنبه ۱۴ شهریور ساعت ۰۸٫۰۰-۱۱٫۰۰ دفاع . ساعت ۱۲٫۰۰-۱۴٫۰۰ حضور و مشاوره (اصلاحیه)
 • پنجشنبه ۱۶ شهریور ساعت ۱۱٫۰۰-۱۳٫۰۰ حضور و مشاوره (در صورت باز بودن دانشکده)
 • یکشنبه ۱۹ شهریورماه ساعت ۱۰٫۰۰-۱۳٫۰۰ حضور و مشاوره
 • سه شنبه ۲۱ شهریورماه ساعت ۱۰٫۰۰-۱۲٫۰۰ دفاع دکترای (مجازی) ۱۲٫۰۰-۱۴٫۰۰ حضور و مشاوره
 • دوشنبه ۲۷ شهریورماه ساعت ۱۰٫۰۰ جلسه . ساعت ۱۲٫۰۰ حضور و مشاوره . ساعت ۱۴٫۰۰ دفاع
 • چهارشنبه ۲۹ شهریور ساعت ۸٫۰۰ دفاع . ساعت ۱۰٫۰۰ دفاع دکترا . ساعت ۱۲٫۳۰ الی ۱۳٫۳۰ حضور و مشاوره (اگر جلسه دفاع طولانی نشود)
 • از روز دوشنبه ۳ مهرماه به برنامه کلاسی و ترمی که متعاقبا اعلام خواهد شد مراجعه فرمایید، و این بخش دیگر بروز رسانی نخواهد شد.

تاق شخصی اینجانب:

 • مشهد . قاسم آباد (شهرک غرب) . بولوار امامیه  . خیابان استاد یوسفی . درب اصلی دانشگاه آزاد اسلامی . دانشکده مهندسی. پس از ورود از درب اصلی به سمت چپ می پیچید و اولین دانشکده، دانشکده مهندسی است. در دانشکده مهندسی طبقه اول (بالای همکف) ، راهروی اساتید گروه کامپیوتر که پس از ورود از درب اصلی در سمت چپ شما قرار دارد. اتاق ها همه نام دارند و اتاق من اولین اتاق است. اگر موفق به پیدا کردن اتاق نشدید تماس بگیرید: ۰۹۳۵۱۱۴۱۵۳۸ یا به گروه کامپیوتر مراجعه کنید