در خصوص ساعت حضور چهارشنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۳

ساعات حضور و مشاوره اینجانب در روز چهارشنبه ۳۰ خردادماه معتبر نمی باشد

 

با تشکر