در خصوص کلاس ها و ساعت حضور یکشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۳

قابل توجه دانشجویان محترم

کلاس امنیت کارشناسی یکشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۳٫۰۰ تشکیل نخواهد شد. همچنین ساعات حضور این روز نیز معتبر نخواهد بود. جبرانی کلاس امنیت شبکه کارشناسی در روز پنجشنبه مورخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۰٫۰۰ صبح خواهد بود. دانشجویانی که ارائه دارند برای پنجشنبه لطفا آماده باشند.

 

موفق باشید