راهنما و چک لیست آماده شدن برای جلسه دفاع دانشجویان ارشد

قابل توجه دانشجویان گرامی

راهنما و چک لیست آماده شدن برای جلسه دفاع پایان نامه ارشد واحد علوم و تحقیقات در زیر ارائه شده است. به دانشجویانی که در مراحل نهایی تحقیق خود هستند توصیه می گردد که  این راهنما را به دقت مطالعه نمایند:

۱۳۹۲-۰۴-۱۵-ViVaCheckList-v2

 

 

با آرزوی موفقیت در جلسه دفاع