صفحه کلید فارسی برای ادوبی

نصب افزونه صفحه کلید فارسی که در ادوبی درست بتوانید تایپ کنید (و برای شما درست نمایش داده شود) : keybordfarsi.zip