نحوه اعلام ساعات حضور

ساعات حضور و ساعات کلاسهای اینجانب در هر ترم و همچنین در فصل تابستان ، پشت درب اتاق شخصی خودم (در واحد مشهد) و همچنین بر روی این سایت اعلام  و بروز رسانی خواهد شد. دانشجویان میتوانند حضورا در این ساعات (ترجیحا در لبه های ابتدای بازه) مراجعه نموده و یا برای اطمینان از حضور در ساعت مربوطه جهت مراجعه از طریق پست الکترونیک قبلا هماهنگ نمایند.