محتوی درس روش تحقیق و سمینار

قوانین و مقررات کلاس: Arshad-RMethods-Rules-v3

 

لیست تمرینات:

 • تمرین اول: انتخاب و پرینت ۵ مقاله معتبر ژورنالی و کنفراسی (فارسی و انگلیسی)
 • تمرین دوم: استخراج کلیه اجزاء تحقیق و ثبت آنها در برگه ای ضمیمه شده به هر مقاله
 • تمرین سوم: تعیین دامنه کاری پنج مقاله (در صورتی که دامنه یکی نیست، اصلاح دامنه و جستجوی مجدد)
 • تمرین چهارم: نصب کلیه ابزارهای درس داده شده بر روی سیستم و استفاده از آنها
 • تمرین پنجم: مرور مقالات و نوشتن یک مقاله “مروری” بر اساس پنج مقاله مذکور و ارائه در کلاس و همچنین تحویل با قالب مقاله مروری (گروهی)
 • تمرین ششم: استخراج یک کار بعدی از ادبیات مرور شده و نگارش پروپوزال بر اساس فرمهای مربوطه (فردی)

 

توجه مهم:

 • پروپوزال کتبی نگارش شده طبق فرمت دانشگاه باید بصورت انفرادی و برای هر فرد با موضوعی مستقل حداکثر جلسه آخر کلاس یا روز امتحان تحویل شود 
 • مقاله مروری نگارش شده (به صورت گروهی) باید هم در کلاس ارائه گردد و هم باید بصورت کتبی در آخرین جلسه کلاس تحویل شود
 • کلیه دانشجویان لطفا برای امتحان به مبحث سرقت ادبی توجه خاصی داشته باشند
 • ارسال موارد بالا بصورت ایمیل و یا تحویل بصورت دست نویس باعث کسر نمره خواهد شد

 

محتوی درسی:

سایر محتویات مفید مرتبط با تحقیق:

منابع و مراجع مفید مرتبط با تحقیق که به دانشجویان توصیه می شود حتما تهیه نمایند:

 • کتاب نگارش شده توسط خودم (بر روی همین سایت جزئیات موجود است)
 • مجموعه کتابهای چاپی راهنمای MsWord, Mendely, EndNote نوشته دکتر حسنعلی مسلمان یزدی
 • مجموعه کتابهای دیجیتالی و صوتی نحوه نگارش پایان نامه و انجام تحقیق دکتر محسن صدیقی و همچنین محتوی سایت ایشان
 • مجموعه کتابهای اخلاق حرفه ای دکتر قراملکی