محتوی درس مباحث پیشرفته در نرم افزارهای شبکه (مقطع دکتری)

موارد مرتبط با درس:

  • در خصوص موارد مرتبط با درس، حتما در اولین جلسه کلاس جهت هماهنگی شرکت نمایید
  • دانشجویان محترم ترجیحا در کلیه کلاسهای این درس در صورت امکان لپ تاپ و همچنین فلش همراه داشته باشند

 

محتوی درسی (بروز رسانی خواهد شد):

فهرست منابع (بروز رسانی خواهد شد): 

 

موفق باشید