موارد مرتبط با امتحان جامع آبانماه ۹۷

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع دکتری که در این ترم امتحان جامع دارند

ضمن آرزوی موفقیت در امتحان جامع ترم جاری (ترم مهر ۹۷)، به پیوست راهنمایی های لازم و جزئیات مرتبط با دروس اینجانب ارائه م گردد. خواهشمند است موارد ذیل و همچنین شرایط مربوط به امتحان جامع را به دقت مطالعه نموده، و مطمئن باشید که از آخرین آیین نامه ها و اخبار مرتبط مطلع می شوید.

  • سوالات دروس شبکه پیچیده پویا و امنیت شبکه به صورت مسائل طراحی، ارائه شده است. لذا به جواب های مشابه دانشجویان نمره ای تعلق نخواهد گرفت. خواهشمند است طراحی های خود را در اختیار دیگران قرار ندهید
  • مقالات ضمیمه و ارائه شده صرفا جنبه راهنمایی دارد و پاسخ سوالات به راهکردهای تحقیقات ارائه شده محدود نمی شود. دانشجویان محترم می توانند از راهکردهای منطقی دیگر موجود در ادبیات برای حل مسائل استفاده کنند
  • ارائه قالب کلی سوالات صرفا برای این است که دانشجویان محترم فرصت کافی برای حل مسئله و طراحی راه حل را داشته باشند و در امتحان فقط پاسخ را بنویسند، لذا خواهشمند است از پرس و جو در خصوص پاسخ سوالات و یا گرفتن تایید یا رد پاسخ ها با اینجانب و یا دوستان دیگر خودداری فرمایید، و لطفا در امتحان فقط پاسخ سوالات را بصورت واضح و بر اساس طراحی خود بنویسید و از بیان تعاریف، مفاهیم کلی و مقدمه خودداری فرمایید

 

موارد مرتبط با سوالات امتحان:

برای دریافت قالب سوالات و فایل های مقالات مرتبط لطفا از طریق گروه امتحان جامع (با مسولیت آقای مهندس شهابی پور  ali.shahabipour  at  gmail.com) اقدام نمایید

 

با آرزوی موفقیت