صفحه نخست

       in English

دکتر سید رضا کامل طباخ فریضنی

  • دانشیار و عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  •  دکتری مهندسی شبکه و ارتباطات
  • عضو ارشد موسسه  IEEE
    (IEEE Senior Member)

تخصص ها و زمینه های علمی و پژوهشی:

  • اینترنت اشیاء
  • شبکه های داده
  • کاربرد الگوریتم های زیستی در شبکه
  • مدیریت امنیت و ریسک در شبکه ها
  • واقعیت توسعه یافته

 بیشتر …

مقالات علمی …

کتاب …


,Department of Computer Engineering
Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, IRAN

 Email: RezaKamel ∂ yahoo .com
RezaKamel ∂ ieee .org
URL:  www. DrKamel .ir