آیین نامه های اجرایی دوره دکتری تخصصی

قابل توجه دانشجویان محترم دکتری

با توجه به تعدد آیین نامه ها، بخش نامه ها و شیوه نامه های اجرایی مربوط به دوره دکتری، به پیوست مهمترین بخش نامه ها و شیوه نامه های ده سال اخیر جهت استفاده و ارجاع دانشجویان محترم، در اینجا قرار گرفته است.

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه دانشجویان و خانواده های محترم

  • وضعیت نمره دهی و شرایط دفاع دانشجویان دکتر (بصورت خلاصه)

Marks-14000701 
Mokhtasar-e-SharayeteDefaa 

  • دستورالعمل و بخشنامه های اجرایی پیش دفاع متمرکز

۹۹۱۱۱۴-PishDefa-Motemarkez-Motamem
991006_48926_PishDefa-Motemarkez
991006_PishDefa-Motemarkez-Peyvast 
Sharayet-e-Defaa-14000301 

  • دستورالعمل و فرم های عدم پرداخت شهریه تمدید پایان نامه 

۹۹۰۷۲۱-Arzyabi-33038
990721-Arzyaabi-33022
990721-Arzyabi-33038990721-Form-Bedoon-e-Shahrie-5Term 

  • سوابق آیین نامه های اجرایی مقطع دکترای تخصصی