اطلاعیه مهم در خصوص چاپ مقالات برای دانشجویان ارشد و دکتری

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

در خصوص چاپ مقالات مستخرج از پایان نامه و یا وابسته به تحقیق لطفا موارد ذیل را در نظر داشته باشید:

  • در خصوص سرقت ادبی (آنچه دانشجویان به تصور اشتباه جمع آوری یا کپی می نامند – حتی با ارجاع به منبع اصلی) لطفا قبل از نگارش و ارسال مقالات اطلاعات لازم را بدست آورید. دانشگاه ها در حال تدوین قوانین سخت گیرانه ای در این خصوص هستند که اخراج دانشجو، ضبط مدرک و یا باطل کردن مدرک حتی سالها پس از فراغت از تحصیل دانشجو فقط برخی از این موارد است
  • طبق قوانین، شخص مکاتبه کننده و تحویل دهنده مقاله به ژورنال و یا کنفرانس باید استاد راهنما باشد. بنابراین بدون اطلاع اساتید راهنما و مشاور (و یا بدون انتخاب استاد راهنما و مشاور) اقدام به ارسال مقاله نفرمایید، زیرا مقالات شما در نمرات پایانی شما تاثیری نخواهد داشت
  • اسامی بر روی مقاله فقط باید دانشجو (نفر اول) و تیم راهنمایی (استاد راهنما و مشاور) باشند. درج اسامی دیگر باعث می شود تا مقالات شما در نمرات پایانی تاثیری نداشته باشد
  • تاریخ چاپ و انتشار مقالات مستخرج از پایان نامه باید بعد از تاریخ دفاع پروپوزال باشد تا بتوان نمره پژوهشی انها را دریافت کرد
  • دانشجویان دکتری حتما در هنگام انتخاب ژورنال لیست های سیاه وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی را بررسی نمایند و از اعتبار ژورنال مربوطه اطمینان حاصل نمایند

 

موفق باشید