راهنمای کلیه ارائه های کلاسی و سمینارهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان محترم

در خصوص ارائه های کلاسی و سمینارها لطفا موارد ذیل رعایت شود:

 • مدت زمان استاندارد ارائه ۱۵ دقیقه می باشد. عدم رعایت زمان (کمتر یا بیشتر) منجر به کسر نمره خواهد شد. در طول مدت ارائه از صحبت های جنبی و هر صحبت غیر علمی مانند همانطور که می دانید…، چون فرصت کافی وجود ندارد…، به دلیل مشکلات شخصی…، و غیره پرهیز نمایید که از ساعت ارائه شما کسر خواهد شد.
 • اگر ارائه شما به فارسی می باشد، اسلایدهای فارسی و اگر انگلیسی می باشد، اسلایدهای انگلیسی آماده کنید. اسلایدها حتما بر اساس قالب صحیح آموزش داده شده در کلاس باشد.
 • قبل از شروع کلاس، کلیه وسائل و فایلهای ارائه خود از جمله کامپیوتر، لپ تاپ، فلش، پروژکتور، فونت مربوطه و غیره را جهت مشکلات احتمالی چک کنید تا در هنگام ارائه با مشکل مواجه نشوید و دیگران را منتظر نگذارید.
 • ساعت ورود به کلاس، قبل از استاد و خروج از کلاس بعد از استاد می باشد. لطفا در هنگام ارائه دوستان از رفت و آمد خودداری فرمایید.
 • اگر تحقیق محول شده به شما مرور مقالات می باشد، حتما حداقل ۵ مقاله از نمونه از کل مقالات را پرینت گرفته، به تفکیک منگنه زده و همراه داشته باشید (لطفا از کاور پلاستیکی و تلق و شیرازه استفاده نکنید).
 • یک برگه تایپ شده شامل کلیه مشخصات درس، ترم مربوطه، عنوان ارائه، اعضای گروه و غیره همراه داشته باشید و قبل از شروع ارائه تحویل دهید که در واقع برگه ثبت نمره و مشخصات ارائه شما می باشد.
 • در خصوص ارائه های مروری مانند سمینار و مرورهای درسی، مرور علمی و نقد مقالات را باید خود دانشجو انجام دهد و بنابراین موارد ذیل منجر به از دست دادن کامل نمره خواهد شد:
  • وجود مقاله مروری در بین مقالات دانشجو
  • ارائه ی آموزشی و صحبت در خصوص مفاهیم، تاریخچه و … با قالب درس های کلاسی
  • تمرکز بر روی یک مقاله خاص و ترجمه و صحبت در خصوص آن
  • استفاده از گرافها و شکل های دیگران
  • عدم وجود بخش تحلیل مقالات مرور شده و نتیجه گیری و جمع بندی که خود دانشجو انجام داده است

موفق باشید