فهرست نشریات علمی – پژوهشی معتبر داخلی

قابل توجه دانشجویان محترم

فهرست نشریات علمی-پژوهشی داخلی مورد تایید وزارت علوم به قرار زیر می باشد. اما به هر حال توصیه می شود به دلیل پویایی موضوع، دانشجویان محترم همواره آخرین تغییرات را از سایت رسمی خود وزرات علوم ، فهرست مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی و بانک اطلاعاتی نشریات کشور دنبال کنند.

فایل فهرست نشریات علمی پژوهشی داخلی مصوب سال ۹۸: Fehreste-Nashriat-Etebar