نکات مهمی در خصوص چاپ مقالات (مهم)

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دکترا

پیرو تاکیدهای قبلی انجام شده، خواهشمند در خصوص ارسال مقالات به ژورنالهای ملی و بین المللی موارد مهم زیر را در نظر داشته باشید، که مشکلات و آسیب های ناشی از عدم رعایت آنها جبران ناپذیر بوده، و علاوه بر ایجاد مشکل برای دفاع و فراغت از تحصیل دانشجو، اعتبار اساتید و همچنین دانشگاه را نیز زیر سوال خواهد برد:

  •  ارسال یک مقاله به بیش از یک ژورنال بصورت همزمان جهت داوری ممنوع و تخلف علمی می باشد. یک مقاله علمی در یک لحظه از زمان باید فقط و فقط تحت داوری یک مجله یا ژورنالی علمی باشد.
  • ارسال یا چاپ مقاله یا مقالات با محتوای یکسان (شبیه به هم / دارای اشتراک / مبتنی بر یک نوآوری) به شکل های مختلف در ژورنالهای علمی (داخلی / خارجی ، فارسی / انگلیسی) تخلف به حساب می آید (حتی اگر به زبانهای مختلف به چاپ رسیده باشد).
  • با چاپ مقالات در ژورنال های فاقد اعتبار و لیست سیاه وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی (حتی دارای ایندکس معتبر)، مجوز دفاع برای دانشجویان صادر نخواهد شد، و دانشجو نمی تواند پس از گرفتن پذیرش و چاپ مقاله دفاع نماید.

لطفا توجه داشته باشید که ..

🔴 پس از پذیرش و چاپ مقاله در یک ژورنال (حتی بی اعتبار یا لیست سیاه) مقاله دیگر قابل پس گرفتن از ژورنال نیست، و بنابراین دانشجو در صورت اشتباه نمی تواند دستاورد علمی خود را مجدد در جای دیگری چاپ نماید و دچار بن بست می شود.

🔴 اگر یکی از تخلفات علمی بالا توسط مجلات یا ناشران مشخص شود، نویسندگان مقاله (از جمله اساتید راهنما و مشاور) را در لیست سیاه خود قرار می دهند. این آمار ایندکس شده و بر روی اعتبار موسسه (دانشگاه آزاد اسلامی) و کشور (ایران) نیز تاثیر خواهد گذاشت.

🔴 طبق آیین نامه های جدید، اگر حتی بعد از فراغت از تحصیل دانشجو، مصادیق سرقت ادبی یا جعل علمی دانشجو توسط دانشگاه محرز شود، مدرک دانشجو باطل خواهد شد.

 

با تشکر از توجه شما
سلامت باشید