محتوی درس اصول مهندسی اینترنت (مقطع کارشناسی)

برای دریافت فایل قوانین کلاس اینجا را کلیک کنید: Internet-RulesNRegulations-v1

اسلایدهای مرتبط با درس:

A_MyCourseIntro_v4
B_Topologies_LAN_MAN_v4
C_OSI_TCPIPIP
D_TCPIP_Layers