محتوی شبکه های بی سیم و اینترنت اشیاء (مقطع دکتری)

قوانین و مقررات مربوط به درس:

دانشجویان می توانند قوانین کلاس را از محل زیر دانلود و مطالعه کنند: IOT-Rules-v2

محتوی درسی:

محتوی و سرفصل درسی این درس بر اساس اسلایدهای زیر می باشد. اما به هر حال لطفا دانشجویان محترم توجه داشته باشند که مباحث درسی با توجه به زمانبندی ترم ، تقویم و یا مقطع دانشجو، ممکن است اضافه یا کم شود. بنابراین بهتر است با مراجعه دوره ای به سایت و همچنین با حضور در کلاس، هر بخش را با هماهنگی کلاس و فقط قبل از شروع  آن مبحث دانلود و مطالعه نمایید. همچنین معیار ارزیابی ها در هر کلاس، سرفصل های تدریس شده در همان کلاس می باشد.

اینترنت اشیاء (Internet of Things)

شبکه های بی سیم (Wireless Networks) 

  • مقدمه ای بر طیف الکترو مغناطیس و امواج بی سیم: A-ElectroWaves
  • معماری شبکه های سلولی و نسل های تلفن همراه: B-CellularComm
  • انتقالات ماهواره ای و کاربردهای انتقالات ماهواره: C-SatteliteComm
  • شبکه های بی سیم و پروتکل های شبکه (بخش اول): D-WirelessProtocols-P1
  • شبکه های بی سیم و پروتکل های شبکه (بخش دوم): D-WirelessProtocols-p2
  • شبکه های بی سیم و پروتکل های شبکه (بخش سوم): D-WirelessProtocols-p3

 

 

فهرست منابع:

 

 

موفق باشید