جستجوی مقالات علمی و ژورنالهای معتبر

جستجوی مقالات علمی معتبر:

 

سرویس های ایندکس ژورنالها جهت بررسی میزان اعتبار ژورنالها (برخی از این سرویس ها جهت دسترسی نیاز به کاربر ثبت شده دارد)

 

اطلاعات مفید و مورد نیاز در خصوص اعتبار ژورنالها

  • لیست ژورنالهای بین المللی ایندکس شده معتبر ISI-Indexed-Journals-2012
  • لیست ژورنالهای بین المللی ایندکس شده معتبر ایران Iran-ISI-Indexed-Journal
  • لیست برخی از ژورنالهای بدون اعتبار Fake-Journals
  • سایت وزارت علوم جهت چک کردن آخرین ژورنالهای بدون اعتبار http://rppc.msrt.ir

 

لیست برخی از سایتها و لینک هایی که می توان به صورت غیر رسمی مقالات علمی را از آنها دریافت کرد (توجه بسیار مهم: این سایت هیچ مسولیت و تضمینی در قبال لینک های ارائه شده در ادامه و یا قانونی و قابل اطمینان بودن آنها جهت دانلود مقاله ندارد و صرفا این اطلاعاتی است که توسط خود دانشجویان به اشتراک گذارده شده است.) :