اطلاعیه مهم در خصوص ساعات حضور و کلاسهای چهارشنبه ۲۶ ام و پنجشنبه ۲۷ ام بهمن ماه

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

کلیه کلاس های اینجانب در روزهای چهارشنبه ۲۶ و پنجشنبه ۲۷ بهمن ماه کنسل می باشد، و همچنین ساعات حضور اینجانب نیز معتبر نیست. جبرانی کلاسها متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

با تشکر

برنامه حضور و ساعات درسی ترم بهمن ۱۴۰۱-۱۴۰۲

برنامه حضور و مشاوره، و ساعات تدریس اینجانب به صورت جدول زیر می باشد.  به هر حال لطفا دانشجویان گرامی موارد زیر را در نظر داشته باشند:

 • برای مراجعه حضوری ترجیحا بهتر است از قبل هماهنگ نمایید و می توانید از طریق ایمیل (rezakamel@yahoo.com) هماهنگ فرمایید
 • در هنگام مکاتبه از طریق آدرس ایمیل لطفا مشخصات کامل دانشجویی خود را بنویسید و ترجیحا همیشه برای ارتباط از آدرس ایمیل استفاده کنید و منتظر پاسخ بمانید
 • همچنین در صورت مراجعه با وقت قبلی و در صورت بسته بودن درب (در صورت وجود ضرورت) از طریق پیامک می توانید هماهنگ فرمایید (۰۹۳۵۱۱۴۱۵۳۸)
 • برنامه زیر در صورت تغییرات احتمالی بروز رسانی خواهد شد و تا پایان ترم معتبر می باشد

آدرس اتاق شخصی اینجانب:

 • مشهد . قاسم آباد (شهرک غرب) . بولوار امامیه  . خیابان استاد یوسفی . درب اصلی دانشگاه آزاد اسلامی . دانشکده مهندسی. پس از ورود از درب اصلی به سمت چپ می پیچید و اولین دانشکده، دانشکده مهندسی است. در دانشکده مهندسی طبقه اول (بالای همکف) ، راهروی اساتید گروه کامپیوتر که پس از ورود از درب اصلی در سمت چپ شما قرار دارد. اتاق ها همه نام دارند و اتاق من اولین اتاق است. اگر موفق به پیدا کردن اتاق نشدید تماس بگیرید: ۰۹۳۵۱۱۴۱۵۳۸ یا به گروه کامپیوتر مراجعه کنید

 

 

نمرات درس مدیریت شبکه مقطع ارشد

قابل توجه دانشجویان محترم

نمرات درس مدیریت شبکه به قرار زیر می باشد. این نمره شامل کلیه بخش های درس از جمله تمرینات، ارائه ها، گزارشات و نمره پایان ترم می باشد. لطفا برای صحبت در خصوص نمره فقط و فقط از ایمیل استفاده نمایید و منتظر پاسخ بمانید.

موفق باشید

 

شماره دانشجویی  
۱ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۲۱ ۱۶٫۵۰
۲ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۷
۳ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۲ ۱۲٫۰۰
۴ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۲۰ ۱۷٫۰۰
۵ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۲۲ ۱۴٫۵۰
۶ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۴۳۰۲۲
۷ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۴ ۱۳٫۰۰
۸ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۴۳۰۳۱ ۱۲٫۰۰
۹ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۱ ۱۸٫۰۰
۱۰ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۴۳۰۳۰ ۲۰٫۰۰
۱۱ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۳ ۱۲٫۰۰
۱۲ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۸ ۱۵٫۵۰
۱۳ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۴ ۱۹٫۰۰
۱۴ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۸ ۲۰٫۰۰
۱۵ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۷ ۱۹٫۰۰
۱۶
۱۷ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۵ ۱۳٫۰۰
۱۸ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۳ ۱۵٫۵۰
۱۹ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۰ ۱۳٫۰۰
۲۰ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۱ ۶٫۰۰
۲۱ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۸ ۱۹٫۰۰
۲۲ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۶ ۱۳٫۵۰
۲۳ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۲
۲۴ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۵ ۱۲٫۵۰
۲۵ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۴۳۰۳۱ ۱۰٫۰۰
۲۶ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۶
۲۷ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۵ ۱۶٫۵۰
۲۸ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۹ ۲۰٫۰۰
۲۹ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۹ ۱۳٫۵۰
۳۰ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۵ ۲۰٫۰۰

نمرات درس روش تحقیق مقطع ارشد (نمره نهایی)

قابل توجه دانشجویان محترم

نمرات نهایی درس به قرار زیر می باشد. این نمره، نهایی و شامل محاسبه کلیه نمرات از جمله تمرینات، ارائه، نمرات ارفاقی و غیر می باشد.

موفق باشید

 

  شماره دانشجویی نمره نهایی 
۱ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۰۸  
۲ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۴۴۰۰۹  
۳ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۰۲۰۲۸ ۱۶٫۰۰
۴ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۷ ۳٫۰۰
۵ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۲ ۱۵٫۰۰
۶ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۱۴ ۱۸٫۵۰
۷ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۰۲۰۳۴  
۸ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۲۲ ۱۳٫۰۰
۹ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۴ ۱۲٫۰۰
۱۰ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۰۱ ۱۳٫۰۰
۱۱ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۳۷  
۱۲ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۰۳ ۱۹٫۵۰
۱۳ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۳۹  
۱۴ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۰۷ ۱۵٫۵۰
۱۵ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۱۵ ۱۸٫۰۰
۱۶ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۱ ۱۶٫۰۰
۱۷ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۳ ۱۲٫۰۰
۱۸ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۳۸ ۱۴٫۰۰
۱۹ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۱۲ ۱۸٫۵۰
۲۰ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۴ ۱۸٫۵۰
۲۱ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۸ ۱۲٫۰۰
۲۲ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۱۹ ۱۳٫۰۰
۲۳ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۰۴ ۱۳٫۰۰
۲۴ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۲۷ ۱۷٫۰۰
۲۵ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۸  
۲۶ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۱۶ ۱۲٫۰۰
۲۷ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۰۲۰۲۰ ۱۳٫۰۰
۲۸ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۰۲۰۵۰ ۱۲٫۰۰
۲۹ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۲۰ ۱۹٫۵۰
۳۰ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۷ ۱۳٫۵۰
۳۱ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۰  
۳۲ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۰۲ ۱۷٫۵۰
۳۳ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۱ ۱۲٫۰۰
۳۴ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۲  
۳۵ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۱۰ ۱۷٫۵۰
۳۶ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۶ ۱۲٫۰۰
۳۷ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۴۱ ۱۶٫۰۰
۳۸ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۱۷ ۱۳٫۰۰
۳۹ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۰۵ ۱۲٫۰۰
۴۰ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۱۳ ۱۹٫۵۰
۴۱ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۱۱ ۱۸٫۵۰
۴۲ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۶  
۴۳ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۵ ۱۲٫۰۰
۴۴ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۹ ۱۳٫۵۰
۴۵ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۵ ۱۹٫۰۰

برنامه حضور در طول مدت امتحانات و تعطیلات بین ترم مهر و بهمن (ویرایش ۲)

برنامه حضور و مشاوره اینجانب در طول امتحانات و تعطیلات بین دو ترم به صورت جدول زیر می باشد.  به هر حال لطفا دانشجویان گرامی موارد زیر را در نظر داشته باشند:

 • برای مراجعه حضوری ترجیحا بهتر است از قبل هماهنگ نمایید و می توانید از طریق ایمیل (rezakamel@yahoo.com) هماهنگ فرمایید
 • در هنگام مکاتبه از طریق آدرس ایمیل لطفا مشخصات کامل دانشجویی خود را بنویسید و ترجیحا همیشه برای ارتباط از آدرس ایمیل استفاده کنید و منتظر پاسخ بمانید
 • همچنین در صورت مراجعه با وقت قبلی و در صورت بسته بودن درب (در صورت وجود ضرورت) از طریق پیامک می توانید هماهنگ فرمایید (۰۹۳۵۱۱۴۱۵۳۸)
 • برنامه زیر ثابت نیست و بروز رسانی خواهد شد. بنابراین قبل از هر مراجعه لطفا مجددا برنامه را بررسی فرمایید.

 

برنامه امتحانی و ساعات حضور و مشاوره:

 • پنجشنبه ۲۲/۱۰/۱۴۰۱ ساعت ۱۴٫۰۰ امتحان دکترا (تعطیلی دانشگاه)
 • دوشنبه ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ ساعت ۱۴٫۰۰ امتحان دانشگاه امام رضا (ع) (تعطیلی دانشگاه)
 • سه شنبه ۲۷/۱۰/۱۴۰۱ ساعت ۱۱٫۰۰ امتحان (تعطیلی دانشگاه)
 • سه شنبه ۲۷/۱۰/۱۴۰۱ ساعت ۱۳٫۰۰ الی ۱۴٫۰۰ حضور و مشاوره (تعطیلی دانشگاه)
 • چهارشنبه ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ ساعت ۱۶٫۰۰ امتحان. (تعطیلی دانشگاه)
 • چهارشنبه ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ ساعت ۱۷٫۳۰ الی ۱۸٫۳۰ حضور و مشاوره (تعطیلی دانشگاه)
 • شنبه       ۰۱ بهمن . ساعت ۱۴ امتحان . ساعت ۱۲ حضور و مشاوره
 • سه شنبه ۰۴ بهمن . ساعت ۱۱٫۰۰ امتحان . ساعت ۱۳ حضور.  ساعت ۱۲٫۳۰ تحویل تمرین نهایی درس روش تحقیق ارشد
 • شنبه       ۰۸ بهمن الی پنجشنبه ۱۳ بهمن . عدم حضور
 • یکشنبه    ۱۶ بهمن . ساعت ۱۶ امتحان . ساعت ۱۳ حضور
 • دوشنبه    ۱۷ بهمن . ساعت ۱۷٫۳۰ آخرین مهلت تحویل پروپوزال های درس روش تحقیق (عدم حضور) . پروپوزال ها رو لطفا زیر درب قرار دهید
 • چهارشنبه ۱۹ بهمن . ساعت ۱۲ دفاع ارشد . ساعت ۱۴ حضور و مشاوره
 • یکشنبه    ۲۳ بهمن . شروع کلاس های ترم جدید . برنامه ترم جدید بارگزاری خواهد شد (لطفا به برنامه ترم بهمن مراجعه فرمایید)

آدرس اتاق شخصی اینجانب:

 • مشهد . قاسم آباد (شهرک غرب) . بولوار امامیه  . خیابان استاد یوسفی . درب اصلی دانشگاه آزاد اسلامی . دانشکده مهندسی. پس از ورود از درب اصلی به سمت چپ می پیچید و اولین دانشکده، دانشکده مهندسی است. در دانشکده مهندسی طبقه اول (بالای همکف) ، راهروی اساتید گروه کامپیوتر که پس از ورود از درب اصلی در سمت چپ شما قرار دارد. اتاق ها همه نام دارند و اتاق من اولین اتاق است. اگر موفق به پیدا کردن اتاق نشدید تماس بگیرید: ۰۹۳۵۱۱۴۱۵۳۸ یا به گروه کامپیوتر مراجعه کنید